PROGRAM 2017

Škola pro všechny - jak na to?

20.2. - 21. 2. 2017

Místo konání: Jiráskova ul. 133, Litomyšl (areál Zámeckého návrší) 


Tematické sekce


JAK NA ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST

Čtenářská gramotnost je klíčem ke vzdělávání, důležitým nástrojem k porozumění světu, v němž žijeme. O tom, jak podpořit děti ve čtenářství, v dovednostech pracovat s informacemi, v kritickém myšlení při práci s texty, budou příspěvky této sekce.


JAK NA MATEMATICKOU GRAMOTNOST

Matematika, která děti baví, zakládá si na odstranění nudy a strachu z hodin matematiky. Matematika která respektujuje, že každé dítě má jiný potenciál, a proto dětem nabízí různé stupně obtížnosti, tak aby každé mohlo zažít úspěch. O matematice profesora Hejného budou příspěvky této sekce.


JAK NA DOBRÉ VZTAHY VE ŠKOLE

Vstřícná atmosféra, bezpečí, otevřená komunikace, sounáležitost, pocit, že sem patřím... Základní předpoklady pro učení se každého žáka. O tom, jak ve škole podporovat dobré vztahy mezi dětmi a učiteli, učiteli navzájem, učiteli a rodiči, budou příspěvky této sekce.


JAK VÉST "ŠKOLU PRO VŠECHNY"

"Ryba smrdí od hlavy". Když je hlava osvícená, vede školu tak, aby se v ní každý uplatnil. O strategiích směřujících ke ŠKOLE PRO VŠECHNY z pohledu managementu škol budou příspěvky této sekce.

Harmonogram


PONDĚLÍ  20. 2. 2017

  8:30     Registrace účastníků

10:00     Zahájení festivalu

10:15     Přednáškový blok

11:30     Coffee break

12:00     Přednáškový blok

13:00     Oběd

14:30      Workshopy I. BLOK

15:30      Přestávka

16:00      Workshopy II. BLOK

17:00      Coffee break

17:30      Přednáška Ondřeje Šteffla (ředitel Scio)

19:00      Koncert v Piaristickém chrámu

20:00      Raut


ÚTERÝ  21. 2. 2017

 8:30      Zahájení programu

 9:00      Přednáškový blok

 9.30      Přestávka

10:00     Workshopy III. BLOK

11:00     Coffee break

11:30     Workshopy IV. BLOK

12:30      Společný závěr festivalu

13:00      Oběd

14:00 - 16.00  Komentované prohlídky Zámeckého návrší

Anotace přednášek a workshopů

Škola pro 21. století / Přednáška 0ndřeje Šteffla

 • Jaká má být škola v 21. století? Co dnes znamená "škola pro všechny"? Kam se bude (mělo by) ubírat vzdělávání? Co je paralelní vzdělávání a jaký má význam v dnešním světě, v budoucnosti? Tyto a mnoho dalších otázek bude možné diskutovat s Ondřejem Šteflem, který mimo jiné představí i zkušenosti z praxe Scio škol. 
  Tato přednáška bude otevřena široké veřejnosti.  20. 2. 2017 od 17:30 v jízdárně na Zámecké návrší v Litomyšli. Rezervujte si místo v sále. Účastníci přihlášení na celý festival rezervaci neprovádějí, místa pro ně jsou rezervována automaticky.

JAK NA ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST 

Čtení pro každého / přednáška / Hana Košťálová a Ondřej Hausenblas 

 • Škola může pomoct všem dětem, aby se staly zaujatými, přemýšlivými a nezávislými čtenáři. Prvním krokem je vybudování důvěry dítěte v to, že čtení je smysluplná a uspokojující činnost, která stojí za námahu. V krátkém plenárním příspěvku shrne Hana Košťálová a Ondřej Hausenblas praktické zkušenosti opřené o výsledky výzkumů na toto téma. 

Jak lépe rozumět čtenářským dovednostem dětí?  / workshop / Ondřej Hausenblas a Hana Košťálová

 • Chceme-li dětem více prospět jako učitelé čtenářské gramotnosti, musíme lépe rozumět jejich výkonům ve čtenářských situacích. Může nám k tomu posloužit například on-line platforma čtenářského kontinua, která postupně shromažďuje ukázky dětských výkonů a pokusy o jejich analýzu. V dílně si vyzkoušíme, jak lze společně o dětských výkonech přemýšlet a poučit se z toho.

Proveďte děti příběhem / workshop / Květa Krüger a Kateřina Šafránková

 • Ukážeme si, jak provádět děti příběhem, aby mu dobře porozuměly, měly z něj prožitek a uvědomily si jeho nosnou myšlenku. Budeme pracovat s textem, který má přesah a ukážeme si varianty práce s různě starými dětmi. V ukázkové lekci použijeme metody řízené čtení a Vennův diagram. Vhodné pro učitele 1. - 3. tříd.

Propojte čtení s hudbou / workshop / Květa Krüger a Kateřina Šafránková

 • Ukážeme si práci s knihou, která propojuje příběh a naučným hudebním tématem. Účastníci zažijí ukázkovou lekci, která dětem umožňuje porovnávat svoje zkušenosti s tím, co zažívá v příběhu hlavní postava, uvědomovat si, v čem je hlavní postava jedinečná, přemýšlet, diskutovat, naslouchat a volně hrát na vybraný hudební nástroj.

Jak využít populárně - naučnou literaturu v přírodovědných předmětech na ZŠ nebo SŠ / workshop / Ivo Mikulášek a Bohunka Jochová

 • Jak dětem přinášet informace, přemýšlet a diskutovat nad nimi? Jak propojit učení se současným životem dětí? V této dílně bychom vás rádi pozvali ke čtení. Rádi bychom vám přestavili možnosti poznávání v chemii, fyzice, historii prostřednictvím textů knihy J. Browne "Sedm prvků, které změnily svět". Lekci, která je určena žákům 8. třídy si prožijeme "na vlastní kůži". Pracovat budeme metodami, které rozvíjejí kritické myšlení. 

Poezie je umění - umění je poezie / workshop v zámeckém sklepení / Mirka Škardová, Míša Kafková a Štěpánka Klumparová 

 • V této dílně se budete moci podívat na Zoubek poezii a potěšit se vším, co nabízí. Společně budeme hledat možnosti, jak zážitky poezie zprostředkovat také dětem ve škole. To vše v prostoru nádherného zámeckého sklepení https://sklepeni.smetanovalitomysl.cz/ , které je žážitkem samo o sobě natož pak v propojení s poezií...

JAK NA MATEMATICKOU GRAMOTNOST 

Hejného matematika - příležitost pro každého žáka? / přednáška / Jitka Michnová a Anna Antonová

 • V příspěvku Jitka Michnová a Anna Antonová představí své zkušenosti s výukou matematiky dle prof. Hejného na prvním i druhém stupni základní školy, které mohou porovnat s vlastními zkušenostmi z výuky matematice dříve. Pozornost zaměří zejména na principy a potenciál této metody ve vztahu k rozmanitým schopnostem dětí a na otázku, zda je matematika Hejného vhodná pro všechny děti.  

Jak individualizovat v matematice na 2. stupni - aritmetika / workshop / Anna Antonová

 • Dílna bude zaměřená na aritmetické úlohy vhodné pro usnadnění individuální práce ve třídě. Soustředit se budeme především na jazyk písmen (algebra). Úlohy a jednotlivé stupně obtížnosti si účastníci prakticky vyzkouší, budou diskutovat dovednosti, které děti potřebují zvládnout, aby různé stupně obtížnosti úloh uměly vyřešit. 

Jak individualizovat v matematice na 2. stupni - geometrie / workshop / Anna Antonová

 • Dílna bude zaměřená na geometrické úlohy vhodné pro usnadnění individuální práce ve třídě. Soustředit se budeme především na obvody a obsahy. Úlohy a jednotlivé stupně obtížnosti si účastníci prakticky vyzkouší, budou diskutovat dovednosti, které děti potřebují zvládnout, aby různé stupně obtížnosti úloh uměly vyřešit. 

Jak individualizovat v matematice na 1. stupni - aritmetika / workshop / Jitka Michnová

 • Dílna bude zaměřená na aritmetické úlohy vhodné pro usnadnění individuální práce ve třídě. Soustředit se budeme především na násobilku. Úlohy a jednotlivé stupně obtížnosti si účastníci prakticky vyzkouší, budou diskutovat dovednosti, které děti potřebují zvládnout, aby různé stupně obtížnosti úloh uměly vyřešit. 

Jak individualizovat v matematice na 1. stupni - geometrie / workshop / Jitka Michnová

 • Dílna bude zaměřená na geometrické úlohy vhodné pro usnadnění individuální práce ve třídě. Soustředit se budeme především na obsah útvarů. Úlohy a jednotlivé stupně obtížnosti si účastníci prakticky vyzkouší, budou diskutovat dovednosti, které děti potřebují zvládnout, aby různé stupně obtížnosti úloh uměly vyřešit. 

JAK NA DOBRÉ VZTAHY VE ŠKOLE 

Agrese je OK / přednáška / Michal Vybíral

 • V příspěvku se Michal Vybíral zaměří na to, jak nakládat s agresí u dětí (abychom ji nepotlačovali ale kultivovali) a také na to, jak nakládat s agresí nás pedagogů. Jaké máme možnosti v péči o sebe? Co na to supervize a mentoring? 

Agrese je ok aneb nechejme kluky zakoušet sílu / workshop / Michal Vybíral

 • V dílně zažijete proaktivní práci s agresí u dětí i rozbor reálných situací, které nejen v souvislosti s agresí u chlapců běžně zažíváme. Program bude do velké míry reagovat na potřeby a přání účastníků. 

Podpora učitelů v sebereflexi pomocí projektivních karet / workshop / Pavla Vybíralová

 • Dílna bude zaměřená na práci se sadou projektivních autorských koláží arteterapeuta a výtvarníka Miroslava Huptycha. Sada se skládá z téměř tisíce karet, slouží jako nepřeberný projektivní materiál vhodný jak pro terapii, tak pro osobnostní rozvoj. Účastníci se seznámí s psychickým mechanismem projekce a jeho možným využitím pro učení. Na konkrétním tématu si práci s kartami vyzkouší. Budou jim také představeny další projektivní materiály (volně dostupné). 

Učitel koučem - Ředitel koučem / workshop / Jiří Šmejkal

 • V dílně bude krátce představen program Učitel koučem/ Ředitel koučem (www.koucinkakademie.cz). Účastníci si vyzkoušejí některé koučovací techniky vhodné pro podporu efektivní a respektující komunikace se žáky a kolegy ve škole. 

Jak na třídnické hodiny? / workshop / Tomáš Jireček

 • Dobré vztahy ve třídě nevznikají jen tak samy od sebe, je důležité na nich pracovat. Workshop vás provede šesti tématy, které je užitečné při práci se třídou pravidelně otevírat a dávat tak dětem bezpečný prostor, v němž mohou otevřeně mluvit o tom, co je trápí, co by potřebovaly. Pro učitele je metoda přínosná tím, že daleko dříve než dojde k problémům ukazuje na to, co se mezi dětmi odehrává. Je účinným preventivním nástrojem vůči sociálně patologickým jevům, zejména šikaně. 

Školní bubnování - objevte rytmus vaší školy /workshop/ Vladimír Třebický

 • Posílení soudržnosti, upevnění sociálních vazeb, emocionální uvolnění, otevření nových pohledů na roli každého jednotlivce v kolektivu třídy i týmu pedagogů ... To vše v zážitkovém workshopu, kde bubnovat může opravdu každý! 

JAK VÉST "ŠKOLU PRO VŠECHNY" 

Proč iniciativa "Úspěch pro každého žáka"? / přednáška / Silvie Pýchová

 • V příspěvku se bude Silivie Pýchová věnovat desateru principů vzdělávání, vyznávaným členy SKAV (Stálé konference asociací ve vzdělávání) a iniciativě "Úspěch pro každého žáka", která vznikla v návaznosti na aktivity této asociace. Představí iniciativu "Úspěch pro každého žáka" a způsoby, jakými organizace do ní zapojené podporují rozvoj individuálního potenciálu žáků v každé škole. 

Směřování ke škole pro všechny - zkušenosti ze ZŠ T.G.M. Náchod / přednáška / Jana Žaludová

 • V příspěvku představí Jana Žaludová postupy, které na ZŠ T.G.M. v Náchodě realizují pro to, aby jejich škola odpovídala potřebám všech žáků. Jakou roli na této cestě sehrává vedení školy? Těšit se můžete na její zkušenosti zástupkyně ředitele. 

Proč a jak měnit školní kulturu? / přednáška / Vít Beran

 • Jakou roli má ředitel školy ve vedení školy otevřené všem? Kdy má školu řídit a kdy spíše vést? Jaká je jeho vnitřní motivace při zavádění změn? Jakou úlohu sehrává ředitel v utváření učící se školní kultury? O své zkušenosti s vedením Základní školy v Kunraticích (Praha 4) se podělí Vít Beran - její ředitel.

Jak podpořit kariérní rozvoj každého z učitelů / worshop / Vít Beran

 • Kariérní systém učitelů. Jaké dává příležitostI? Jak jej využít pro podporu profesního rozvoje v konkrétní škole? Jakou roli sehrávají plány osobního pedagogického rozvoje? Co jsou to rozvojové rozhovory? Jak pracovat s vnitřní motivací učitelů? O tato a další témata se v rámci workshopu podělí Vít Beran. 

Sdílna o podpoře profesního rozvoje učitelů / workshop / Vít Beran

 • Sdílna volně navazuje na workshop "Jak podpořit kariérní rozvoj každého z učitelů?" Vít Beran v ní představí konkrétní zkušenosti s podporou učitelů v jejich profesním rozvoji na ZŠ Kunratice. Řeč bude i o tzv. tandemové výuce. 

Jak rodičům prezentovat školu? / workshop/ Jana Žaludová

 • Jak rodičům budoucích žáků a dalším zájemcům prezentovat cíle školy a způsoby její práce? V dílně budete mít příležitost zažít postupy, které při prezentaci školy uplatňují pedagogové ZŠ TGM v Náchodě.