Ondřej Liška

Analytik, autor, aktivní občan, bývalý politik. V současné době působí v roli ředitele mezinárodní nadace pro region střední a východní Evropy, Blízkého východu a severní Afriky. 


Do léta 2017 zastupoval globální síť sociálních inovátorů Ashoka v České republice. V letech 2007-2009 ministr školství České republiky, 2009-2014 předseda Strany zelených. Iniciátor občanských aktivit a spolupracovník českých i mezinárodních nevládních organizací v oblasti ochrany lidských práv, životního prostředí, vzdělávání a kvality demokracie (Forum 2000, Open Society Foundation, Glopolis ad.). Autor knihy Církev v podzemí (2000) mapující skrytou činnost katolické církve v komunistickém Československu. Absolvoval Filosofickou fakultu a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v oborech politologie a religionistika.

Přednáška: Vzdělávání, poslední šance pro svobodnou společnost

Je správné hovořit o proměně vzdělávání, jeho kvalitě a potřebě změn. Ovšem samotný nejširší rámec této debaty, demokratické uspořádání a vláda práva, začíná dostávat i v mezinárodním měřítku povážlivé trhliny. Demokracie není perpetum mobile, neudržuje se samospádem. Má vzdělávání tady a teď co říct k řešení společenských krizí a kvalitě demokracie, nebo je odkázáno jen na dlouhodobé působení? Lze ještě ve věku komerčních algoritmů a všeobjímající digitální společnosti skrytě určující naše volby učit děti, že jsou to ony, kdo budou svobodně rozhodovat o svém osudu? A potřebujeme k tomu Ministerstvo školství?