Susanna Bäckman

Respektovaná a úspěšná učitelka, ředitelka a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska

Má více než dvacet let zkušeností s managementem a leadershipem v rámci finského vzdělávacího systému. V posledních deseti letech působila také jako členka rady pro vzdělávání ve městě Tampere, nedávno byla jmenována do správní rady na International School of Prague.

Susanna je specialistkou na výzkum a vývoj nových konceptů v pedagogické teorii i praxi, na jejich vývoji pravidelně spolupracuje s řediteli a učiteli škol. Její inovace byly úspěšně adaptovány do současného finského vzdělávacího systému, tvoří jeho nedílnou součást. Její vášní je vzdělávání, sdílené a týmové vůdcovství, podnětné učební prostředí a rozvoj lidských zdrojů.


Přednáška: Nejnovější inovace ve vzdělávání z Finska


Současní studenti budou vstupovat do světa, v němž kompetence jako je řešení problémů, kreativní a kritické myšlení, hbité používání technologií a silné komunikační dovednosti napříč různými kulturami, budou klíčové. Stejně důležité jako, "CO" se ve škole učí, bude to, "JAK" se učí. Orientace v budoucnosti znamená, že naši žáci a studenti potřebují více než jen znalosti - musí být zvídaví, kritičtí myslitelé, kreativní komunikátoři, týmoví spolupracovníci, badatelé, být odpovědnými za management svého života.

V rámci své prezentace Susanna Bäckman představí, jak inovace ve finském vzdělávání reagují na tyto výzvy.

Workshop: Výuka založená na fenoménech

Výuka založená na fenoménech využívá přirozenou zvídavost studentů se učit v celistvém (holistickém) a autentickém kontextu. Holistický fenomén z reálného prostředí představuje motivující výchozí bod studia. Na jednotlivé fenomény je nahlíženo v reálném kontextu, hranice jednotlivých předmětů jsou cíleně překračovány. Tímto je umožněno studentům osvojovat si dovednosti jako je kritické myšlení, kreativita, schopnost inovovat, týmově spolupracovat a komunikovat.

V tomto workshopu hlouběji prozkoumáme výuku založenou na fenoménech z pohledu různých věkových skupin studentů.

- Jak vést výuku založenou na fenoménech?

- Jak vytvořit projekt na základě fenoménů?

- Jak zajistit kvalitu učení?

- Jak na hodnocení?