Zdeněk Dlabola

Lektor, mentor, vedoucí sekce vzdělávání v JOB - spolku pro inovace

Působil v základním školství jako učitel a ředitel. Podílel se na vzniku a realizaci dlouhodobých vzdělávacích projektů pro celé pedagogické týmy a na vytváření metodik a elearningových kurzů pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ. V současné době pracuje jako lektor, mentor a ředitel Sekce vzdělávání ve školství JOB - spolek pro inovace, dále jako konzultant, lektor a člen realizačního týmu projektu Učitel naživo nadace Depositum Bonum, a také jako garant a vedoucí mentorského týmu v projektu Otevíráme dveře reflektovaným praxím na UHK. Dlouhodobě se věnuje tématům zavádění inovací do vzdělávání - metody aktivního učení, čtenářství a tvůrčí psaní, formativní hodnocení, plánování výuky, projektové vyučování, reflexe pedagogické práce, podpora celých pedagogických týmů a jejich rozvoj, podpora rozvoje studentských praxí apod.

Přednáška: Učíme se, jak budovat kulturu školy společně

Z role pedagogického konzultanta představím přístup, způsoby a strategie, které vedou k proměně kultury školy, eliminují rizika spojená se zaváděním inovací do výuky a staví na silných stránkách učitelů.

Workshop: Nástroje rozvoje kultury školy v obrazech

V rámci dílny budeme společně posuzovat výhody a nezbytné podmínky různých druhů podpory, které můžeme jako učitelé využívat. Budeme prozkoumávat: kolegiální podporu, interní i externí mentoring, párovou výuku, sdílení s kolegy, moderaci, společný vývoj metodických materiálů, plány osobního rozvoje apod. Většinu z těchto druhů podpory učitelů budeme modelovat na konkrétních příkladech z jedné konkrétní školy. Každý účastník si tak z dílny bude moci odnést praktické nápady a inspirace pro svůj osobní rozvoj. Vedoucí pracovníci budou mít navíc možnost prozkoumat jeden ze způsobů komplexního přístupu ke vzdělávání celé sborovny, který vytváří příležitosti pro efektivní přenos těch nejlepších pedagogických postupů a zvyšuje motivaci jednotlivých členů týmu ke spolupodílení se na rozvoji školy.