Tomáš Jireček

Lektor soft skills a osobnostního růstu

V současné době lektor soft skills a osobnostního růstu. Čerpá ze svých zkušeností terénního pracovníka pro děti a mládež (Charita), klíčového pracovníka pro náhradní rodinnou péči (Amalthea z.s.) a sociálního terapeuta (Magistrát města Pardubice), kde se zabýval sekundární prevencí na základních školách.