Robert Čapek

Lektor, autor knih o edukaci pro učitele a v současnosti školní psycholog

Během své pedagogické dráhy působil jako učitel na zvláštní, základní, střední i vysoké škole - a to postupně a někdy i současně. V současnosti působí na třech školách jako školní psycholog, didaktický mentor a příležitostný učitel. Snaží se z toho nezbláznit. Také lektoruje semináře pro učitele a vzdělávací organizace na různá pedagogicko-psychologická témata: podporující, klimatické a alternativní metody, hodnocení a sebehodnocení žáků, odměny a tresty ve školní praxi, třídní a školní klima, třídní schůzky a spolupráce s rodiči a další. Bloguje, realizuje webináře a online kurzy.

Workshop: Suportivní a klimatické vyučování v praxi

Moderní učitel by měl pro své žáky vytvářet vhodné klima ve třídě a k tomu potřebuje realizovat dobrou didaktiku, podporující hodnocení, férovou komunikaci, správná pravidla a patřičnou participaci žáků. To vše vytváří symetrickou edukaci a vede k posílení potřebných procesů ve třídě. Jak na to prakticky? Jak vše propojit při vyučování? Je především potřebné neuhnout z cesty tohoto suportivního a klimatického vyučování a své praktické kroky ve třídě řídit v duchu této učitelské filozofie.

Workshop: Líný učitel

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Workshop ukáže, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny - a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu může tento workshop velmi účinně a prakticky napomoci.