Renata Škeříková

Lektorka Feuersteinova instrumentálního obohacování

Jejím revírem jsou školy ve Svitavách. Její dálnicí je rozvoj lidského potenciálu. Její specializací je využití metody feuersteinova instrumentálního obohacování jak při výuce, tak při individuální či skupinové práci.

Centrum kolegiální podpory metody FIE, které spoluvede, se zaměřuje na metodickou podporu lektorů a hledání nových cest využití instrumentálního obohacování v komunitě města.

Na konferenci povede společně s kolegou Jiřím Sehnalem Ochutnávku metody instrumentálního obohacování.

Workshop: Ochutnávka FIE

Jiří Sehnal a Renata Škeříková

  • Metoda FIE /Feuersteinova instrumentálního obohacování/ akceleruje naše myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou, přináší radost a klid do naší práce. Její motto: "Nechte mě chvilku... , já si to rozmyslím."

  • Workshop přinese účastníkům příležitost vyzkoušet si metodu na vlastní kůži. Čeká je práce s cvičnými listy - instrumenty, zaměřenými na specifické deficity v poznávacích schopnostech a objevování toho, jak tato metoda u žáků podporuje rozvoj široké škály předpokladů k efektivnímu učení se.