Petra Vallin

Odborná asistentka na PedF UK v Praze, lektorka, autorka publikací

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací angličtina na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. S CLILem se poprvé setkala ve Finsku, hlouběji se s ním pak seznámila na stážích v Rakousku, kde se touto metodou vyučuje od 1. třídy ve všech školách. Prostřednictvím CLILu pak učila na několika pražských školách a jedné lyonské. Na PedF UK vyučuje kurzy Content and Language Integrated Learning a Angličtina napříč předměty 1. stupně ZŠ. Působí jako metodik a lektor CLIL. O této metodě píše blog (www.metodaclil.cz) , kde publikuje přípravy hodin CLIL, odkazuje na zajímavé zahraniční weby a píše o tom, co se v CLIL aktuálně děje. Je spoluautorkou publikace CLIL: Inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků.

Přednáška: CLIL - inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků

Co je to CLIL? Kdo ho může učit? Čím je zajímavý pro výuku cizích jazyků? A jak obohatí výuku ostatních předmětů? Přednáška o tom, proč je dobré vypustit cizí jazyky z tradičních hodin a dát jim trochu volnosti v rozvrhu. 

Workshop: Cizí jazyky napříč předměty neboli CLIL

V rámci dílny budou mít učitelé možnost zažít si aktivity CLIL z perspektivy žáků, svůj zážitek reflektovat a pak o něm společně diskutovat. Aktivity budou pokrývat různé předměty i ročníky tak, aby si na své přišlo co nejvíce účastníků. CLIL bývá spojován především s cizími jazyky, výukové metody a strategie, na kterých je založen, však mohou být inspirativní i pro výuku jakéhokoli jiného předmětu.