Petr Hedbávný

Vysokoškolský učitel, spoluautor vzdělávacích karet Imaglee

Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, kde přednáší kurzy Economics of the European Union a Ageing and Pensions. Hostoval na Université de Strassbourg, procestoval přes čtyřicet zemí světa a v každé z nich se snažil komunikovat s místními v jejich rodné řeči. Přišel do kontaktu mj. s tibetštinou, indonéštinou a hebrejštinou, tedy mnohokrát zažil, jaké je to být odkázán na domluvu beze slov. Inspiraci bere ze zážitkové pedagogiky, hudby, improvizačního divadla a aikida. Je spoluautorem Fantastických karet, nástroje pro vzdělávání a inovace. Pomáhá lidem rozpoznat, rozvinout a plně zužitkovat kreativní potenciál. Od podzimu 2015 pracoval s více než tisícovkou školáků, několika stovkami učitelů a několika desítkami speciálních pedagogů. Usiluje o to, aby při výuce byli nadšeni žáci všech zájmů a všech stupňů pokročilosti.

Workshop: Výuka pro budoucnost KRE4T1VNĚ

Představíme si autorem odzkoušené postupy, jak vést žáky (nejen) pomocí Fantastických karet od IMAGLEE [imaglí] k rozvíjení logického myšlení, tvořivosti a myšlení v souvislostech. https://imaglee.com/

Těšte se na aritmetiku, rozvíjení slovní zásoby v češtině i cizích jazycích, hádanky z českých dějin, z literatury i z oblasti přírodních věd. Zkrátka a dobře, budeme si hrát s čísly, obrázky a barvami, a vy tak získáte nástroj pro podporu zajímavé výuky. A nebuďte překvapeni, když si s ním děti budou hrát tajně pod lavicí!

Jako červená nit se workshopem bude vinout trojice témat:

(i) jak pracovat se skupinou různě pokročilých žáků;

(ii) jak nechat vyniknout žáky, kteří jsou napřed v určité oblasti (např. díky tomu, že do hloubky zajímají o daný obor) a

(iii) jak umožnit každému se rozvíjet vlastním tempem.

Kdo lépe vyargumentuje, že vybrané karty lépe kódují Masaryka než Harryho Pottera? Jak si s pomocí karet zapamatovat, jak jdou po sobě planety Sluneční soustavy? Přijďte, jste srdečně vítáni.