PARTNEŘI 
VYSTAVOVATELÉVčelka

Výukový program Včelka vznikl ve spolupráci se speciálními pedagogy a jeho cílem je pomoci zlepšit úroveň čtení dětí v ZŠ. Ve svém principu se snaží s dítětem pracovat podobně jako speciální pedagog - tedy neustále vyhodnocovat aktuální schopnosti dítěte a přizpůsobovat jim seznam zábavných interaktivních cvičení. Těch je nyní k dispozici přes 100 a jsou určena pro trénink čtení jak při skupinové práci ve třídě na projektoru nebo interaktivní tabuli, tak pro samostatnou práci dětí na tabletu. Všechny výsledky dítěte jsou ukládány a je možné je sdílet mezi rodiči, učiteli a dalšími odborníky.


TheNetw.org s.r.o.

Spolu rozebereme problematiku identit na základních a středních školách a objasníme si proč je teď správný čas identitu sjednotit. Představíme si způsoby zařízení jednotné správy všech aplikací a informačních systémů na škole a synchronizaci účtů. Využití dat ze školní matriky a bezpečnost ze strany GDPR. Přijďte za námi na stánek nebo si poslechněte naší prezentaci. 


Pasparta Publishing 

Nakladatelství, které se zaměřuje na oblasti speciální pedagogiky, pedagogiky a psychologie. V naší nabídce naleznete také knihy pro děti se SVP - pohádky s piktogramy a obrázkové publikace určené pro nácvik sociálních dovedností. Pro všechny zájemce z řad ředitelů škol, učitelů, asistentů pedagoga, další odborné veřejnosti i rodičů pořádáme akreditované praktické semináře a konference. 

Aktuální informace o Paspartě a naší nabídce naleznete také na www.facebook.com/Pasparta


Imaglee

Imaglee [imaglí] jsou designové vzdělávací karty s piktogramy. Jsou tu, aby pomohly nakopnout kreativní potenciál střední Evropy. Každému umožňují rozvíjet se vlastním tempem a podle vlastní nátury. Učitelům pomáhají otestovat míru osvojení látky. Spojení čísla, obrázku a barvy umožňuje téměř nekonečné množství aktivit, které dobře poslouží k rozvíjení logického myšlení, tvořivosti i myšlení v souvislostech.
Kdo hraje karty Imaglee? Žáci prvního i druhého stupně ve škole i za školou, mimořádně nadaní a též pedagogové speciálních škol ve výuce se svými žáky s lehčími i těžšími handicapy.


Channel Crossings 

Labyrinth - to nejsou jenom učebnice, pracovní sešity, CD a hry - to jsou příběhy, legrace, překvapení i radost žáků, že angličtinu dovedou využít také v jiném předmětu.
Výuka metodou CLIL je pestrá, žáky baví a má mnoho pozitivních dopadů. Žáci se zbaví ostychu komunikovat v cizím jazyce.
Již 4 roky se v Channel Crossings specializujeme na využití metody CLIL ve výuce. Víme, že pro její úspěšné zavádění mnohdy nestačí být jen nadšeným učitelem, ale na cestě čekají také úskalí. Připravili jsme proto na podporu učitelů řadu inspirativních akreditovaných workshopů.


FranklinCovey

7 návyků pro pedagogy, ředitele a další pracovníky ve školách všech úrovní a ve školkách. 7 návyků pro rodiče a teenagery.
Akreditovaný program osobního vedení se zaměřuje se na zvyšování efektivity v osobní i týmové rovině, přináší zlepšení v oblasti sebeřízení, komunikace, zaměření na cíle, vytváření vztahů a vedení druhých lidí. Globálně nejúspěšnější proces leadershipu s třicetiletou historií a miliony absolventů se již 20 let realizuje také ve školách po celém světě, včetně České republiky.

Každý z nás může být lídr!


Duhová kočka 
Autorská dílna Lucie Ernestové

Soubory komunikačních karet Cesta k sobě a Cesta životem obsahují inspirační obrázky na důležitá životní témata oslovující malé i velké. Stávají se zrcadlem našich vlastních postojů a odrazovým můstkem pro zajímavé rozhovory. Jsou bezpochyby vhodným pomocníkem pro všechny moudré rodiče a učitele, kterým se mohou stát průvodci jejich vlastními pohledy. Jsou nástrojem, který pomáhá otevírat daná témata a dobře startuje vzájemné debaty. Děti se u nich učí vyjadřovat své názory a pocity. Takové rozhovory pomáhají dětem učit se sebereflexi a učitelům pochopit osobnost dítěte.

Deskové knížkohry jsou šité na míru dětskému humoru a fantazii. Jsou krásně ilustrované, vzdělávají, bystří myšlení a hlavně je u nich legrace.


Dlouhá punčocha


Knihkupectví Dlouhá punčocha pečlivě vybírá ty nejlepší knihy pro malé děti, školáky a teenagery. Knihy, které zaujmou příběhem, výtvarným pojetím, kvalitou jazyka i zpracováním, přispívají ke kultivaci čtenářského vkusu a rozšiřují obzory.

Hledáme je nejen na českém trhu, ale i v zahraničí, což kromě mezinárodních rodin ocení i malí čtenáři seznamující se s dalším jazykem. Na výběru i prezentaci knih si dáváme záležet, abyste pak při nákupu mohli jít "najisto" a ušetřený čas věnovali čtení. Nakupovat můžete na e-shopu a od března i v připravovaném kamenném obchodě v Brně (Jiráskova 2).


aaaškolák 

E-shop s nabídkou her, které dokáží doplnit a rozveselit vyučování. Představí zejména: hry Gamelish, které jednoduchou, hravou formou rozšiřují anglickou slovní zásobu, upevňují anglické fonémy a procvičují gramatiku, hry Schubitrix, které pomocí trojúhelníkových kartiček provádějí děti matematickými úskalími, hry The Brainy Band se spoustou zábavy při zdolávání matematických operací a také Samaju, laskavou komunikační hru, která si za 2 roky své existence našla cestu do škol, školek, pedagogicko-psychologických poraden a logopedických ambulancí.iKid - Soutěžní projekt pro mladé podnikatele!

Máte dobré nápady, ale nevíte jak a kde je zrealizovat? Rádi zkoušíte nové věci a neradi se vzdáváte? Máte ve škole tým mladých inovátorů ve věku 10-14 let? Pojďte si s námi a s pomocí skutečných podnikatelů vytvořit svůj vlastní startup!

Co na vás během projektu čeká?
Setkání s úspěšnými podnikateli a péče mentora po celou dobu trvání projektu.
Exkurze do zajímavých firem.
Workshopy plné her a zábavy.

Ti nejlepší, které ve finále iKid vybere odborná porota, poletí v září na výlet do irské centrály Googlu a Facebooku v Dublinu.


Paměť národa

Ve vzdělávacích zážitkových workshopech ožívají příběhy pamětníků, jejichž vzpomínky a vyprávění jsou zaznamenány v projektu Paměť národa. Účastníci se díky metodám zážitkové pedagogiky a výchovné dramatiky přesunou v čase do
20. století, kde se stávají konkrétními postavami, prožívají krizové situace, činí rozhodnutí, za která nesou zodpovědnost. Projekt velmi přirozeným způsobem propojuje učivo dějepisu a občanské výchovy, protože na pozadí dějepisných událostí otevírá otázky, jako jsou občanská statečnost, role mlčící většiny ve společnosti, svoboda slova, principy fungování demokracie aj. Projekt je určen školním třídám základních
i středních škol.


Virtual Gate

Neziskový spolek KTV Galaxie, z.s. připravil projekt Virtual Gate. Je to zatím první stanoviště virtuální reality se dvěma sety virtuálních headset HTC VIVE pro podporu výuky na základních a středních školách. Žáci a studenti si vyzkoušejí výuku budoucnosti.
Hlavním cílem edukativní virtuální reality je názorný způsob ilustrace probíraného učiva.
Osvědčenou metodou silného zážitku mohou studenti: zkoumat lidské tělo, virtuálně navštěvovat místa, která probírají v hodinách zeměpisu, strojem času zažít atmosféru doby ve výuce dějepisu, vytvářet prostorové modely prvků v chemii, vytvářet prostorová 3D díla ve výtvarné výchově

Ukázková hodina ve videu.