Ondřej Hausenblas

Vysokoškoský pedagog, lektor a certifikátor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Vyučuje na katedře literatury PedF Univezity Karlovy v Praze. Téměř dvacet let působí jako lektor a certifikátor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Je členem čtenářského týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu, je spoluautorem čtenářského vývojového kontinua a jeho on-line platformy. V týmu se zabývá zejména didaktickým potenciálem textů a pečuje o platformu, která oživuje tištěné kontinuum konkrétními příklady dětských výkonů ze tříd.