Mirka Maierová

Lektorka, metodička programů s komunikačními kartami

Vede autorskou dílnu výtvarnice Lucie Ernestové Duhová kočka v Pardubicích. Připravuje a realizuje programy s komunikačními kartami Cesta k sobě a Cesta životem v mateřských, základních i středních školách, v knihovnách, na dětských odděleních nemocnic, v léčebnách. Prezentuje práci s kartami v pedagogicko-psychologických poradnách a na poradách ředitelů škol. Sbírá podněty z nejrozličnějších prostředí a stále rozšiřuje metodiku použití komunikačních karet pro inspiraci učitelů, vychovatelů a rodičů. Organizuje výstavy obrazů.

Workshop:Harmonizace kolektivu pomocí komunikačních karet 

Lucie Ernestová a Mirka Maierová

Cesta k sobě a Cesta životem jako nástroj, který podporuje otevírání důležitých témat. Děti se učí vyjadřovat své názory a pocity. Vzájemné rozhovory pomáhají dětem učit se sebereflexi a učitelům pochopit osobnost dítěte.