Michal Dubec

Učitel, lektor, autor pedagogických publikací

Mgr. Michal Dubec je učitel. Učil 8 let na základní škole, poté na gymnáziu a nakonec na vysoké škole. V Současné době učí v programu Učitel naživo. Specializuje se na vedení lidí (žáků, studentů a dospělých) k sebeřízení a k odpovědnosti za chování, práci se skupinovou dynamikou různých školních tříd a pracovních kolektivů, řešení konfliktů a práci s emocemi.

Vytváří programy pro rozvoj lektorů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea). Lektorsky spolupracuje s celorepublikovými centry pro vzdělávání učitelů (NIDV, KVIC). Píše skripta a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou. Vytvořil online kurz, který je zdarma přístupný na www.seduo.cz.

V soukromém životě se věnuje závodní střelbě ze vzduchovky, vyřezávání a ochutnávání kávy.

Přednáška: 

Vedení žáků k odpovědnosti na základě poznatků o fungování mozku

Přednáška bude zaměřena na seznámení se s poznatky o tom, jak funguje mozek žáků během komunikace a jak v souladu s těmito mechanismy a principy vést žáky k zodpovědnosti za své chování.

Workshop: "On si začal..."

Seznámíme se s tím, jak funguje mozek žáků během komunikace a jak je v souladu s jeho fungováním vést k odpovědnosti za chování. Obsah workshopu je vystavěn na sdílení konkrétních situací ze školy např.:

  • dítě mluví během hodiny ve chvílích, kdy mluví někdo jiný

  • dítě nenosí pomůcky nutné pro výuku

  • dítě mluví sprostě

  • dítě nereaguje na nějaký pokyn