Lucie Ernestová

Ilustrátorka, autorka komunikačních karet

Autorka nejen zábavných a vzdělávacích her, podporujících dětskou tvořivost a kreativní myšlení, ale také inspiračních obrázků na důležitá životní témata oslovující malé i velké. Soubory komunikačních karet Cesta k sobě a Cesta životem jsou úspěšně používány k harmonizaci kolektivu a sebereflexi na třídnických hodinách, jako zadání pro kreativní psaní či hodiny výtvarné výchovy.

Workshop: Harmonizace kolektivu pomocí komunikačních karet  


Lucie Ernestová a Mirka Maierová

Cesta k sobě a Cesta životem jako nástroj, který podporuje otevírat daná témata a dobře startuje vzájemné debaty. Děti se učí vyjadřovat své názory a pocity. Takové rozhovory pomáhají dětem učit se sebereflexi a učitelům pochopit osobnost dítěte. Na workshopu bude možné si práci s komunikačními kartami vyzkoušet, objevit způsoby práce s nimi nejen při třídnických hodinách.