Zdeněk Dlabola 

Lektor, mentor, vedoucí sekce vzdělávání v JOB - spolku pro inovace

Působil v základním školství jako učitel a ředitel. Podílel se na vzniku a realizaci dlouhodobých vzdělávacích projektů pro celé pedagogické týmy a na vytváření metodik a elearningových kurzů pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ. V současné době pracuje jako lektor, mentor a ředitel Sekce vzdělávání ve školství JOB - spolek pro inovace, dále jako konzultant, lektor a člen realizačního týmu projektu Učitel naživo nadace Depositum Bonum, a také jako garant a vedoucí mentorského týmu v projektu Otevíráme dveře reflektovaným praxím na Univerzitě Hradec Králové. Dlouhodobě se věnuje tématům zavádění inovací do vzdělávání - metody aktivního učení, čtenářství a tvůrčí psaní, formativní hodnocení, plánování výuky, projektové vyučování, reflexe pedagogické práce, podpora celých pedagogických týmů a jejich rozvoj, podpora rozvoje studentských praxí apod.

Přednáška: Učitelem "TADY a TEĎ" - inspirace životní cestou Janusze Korczaka

/Zdeněk Dlabola, Barbara Pospíšilová/

Smyslem příspěvku je rozproudit přemýšlení a diskuse o tom, jak máme postupovat (chceme postupovat, postupujeme, nebo jak o tom přemýšlíme), když se v našich každodenních pedagogických situacích a především v našich pedagogických výzvách rozhodujeme, zda zvolit nějaké standardizované (doporučované, obvyklé) postupy, nebo zda se řídit intuicí a instinkty, které nás vedou i jinými (neprobádanými, nejistými, ale možná nakonec účinnějšími) cestami, které dokáží reagovat na jedinečnost kontextu, ve kterém se právě nacházíme.

Workshop: Co má skutečný vliv na vzdělávací výsledky žáků?

V průběhu workshopu porovnáme svoji zkušenost s výsledky výzkumů v otázce "Co dělá efektivní učitel?". Zvláštní pozornost budeme věnovat výsledkům výzkumů, které zveřejnil J. Hattie ve své knize "Visible Learning for Teachers. Maximazing Impact on Learning" (2012). Ve videoukázce z hodiny budeme hledat příklady toho, co má na vzdělávací výsledky žáků vliv.

Workshop: Vytváření map a grafických organizérů - podpora při učení žáků

/Zdeněk Dlabola, Petra Keprtová/

Jedním z ukazatelů, který má podle výzkumu J. Hattieho vliv na vzdělávací výsledky žáků, je využívání grafických organizérů ve výuce. Na praktických ukázkách výstupů žáků prozkoumáme některé z nich a budeme promýšlet jejich využití v naší výuce (např. 15 způsobů, jak je možné vytěžit či realizovat práci s myšlenkovou mapou aj.)