Tomáš Komárek 

Vysokoškolský pedagog, psychoterapeut, lektor a mentor

Absolvent DAMU Praha a Psychologie FF UK. V minulosti působil jako učitel dramatické výchovy na několika ZUŠkách, 13 let pracoval jako ředitel ZUŠ Trutnov, 3 roky byl školním psychologem v ZŠ, jako lektor spolupracoval s celou řadou organizací a škol. V současnosti provozuje vlastní terapeutickou praxi v Trutnově zaměřenou na individuální terapii adolescentů a dospělých. Nabízí také párové terapie a manželské poradenství. Učí na Pedagogické fakultě v Hradci Králové budoucí učitele vývojovou psychologii a sociální dovednosti, externě spolupracuje se školami jako mentor a lektor.

Workshop: Jak na zvládání emocí v učitelské praxi


Cílem semináře je prozkoumat vlastní strategie zvládání emocí v náročných sociálních situacích, s nimiž se ve školách setkáváme (jednání s rodiči, zvládání rušivého chování žáků...). Budeme pracovat s modelovými situacemi, prostor bude pro případy z praxe a vzájemnou inspiraci. V případě zájmu lektor představí seminaristům užitečný model zvládání hněvu, který využívá v terapeutické praxi, s přesahem pro pedagogickou práci.