Dr. Martin Roman, MA 

Úspěšný podnikatel, zakladatel a donátor projektu "Čtení pomáhá"

Je absolventem Právnické fakulty UK a University College London, Master of Arts in Effective Learning and Teaching. V posledních 20 letech působil jako generální ředitel ČEZ, Škoda Holding a.s., Janka Radotín a.s. V roce 2011 odstartoval projekt "Čtení pomáhá". Je předsedou Správní rady PORG, o.p.s. Od r. 2016 vydává překlady klíčových pedagogických děl, která se zabývají efektivitou vzdělávání. Je členem představenstva společnosti MOL.


Přednáška: Světové trendy v efektivitě výuky

Do výzkumu efektivity vzdělávání byly investovány miliardy dolarů. Díky nim přesně víme, co ve výuce funguje a co ne. Důležité je dostat k učitelům relevantní informace (ne každý výzkum je hodnověrný) o tom, které pedagogické strategie jsou opravdu efektivní a především jim dát návod na to, jak je účinně zavést do praxe. A také vytvořit na školách platformu, v rámci které se mohou učitelé dále vzdělávat a zlepšovat. Ne proto, že by nebyli dost dobří, ale proto, že mohou být vždy ještě lepší.