Šárka Křepelková 

Lektorka zážitkové pedagogiky a ekopsychologie

Propojuje zážitek a pedagogiku v jedno. Více než deset let se věnuje zážitkové pedagogice, zejména v rámci Prázdninové školy Lipnice. Realizuje autorské kurzy pro dospělé, kurzy pro školní třídy a kolektivy, metodické kurzy pro neziskovky a pedagogy.

V rámci doktorského studia na Masarykově univerzitě se zabývá ekopsychologií, konkrétně vytvářením vztahu k přírodě a jeho vlivem na vývoj dítěte. Lektoruje témata spojená s rozvojem vztahu k přírodě, aplikací zážitkové pedagogiky do environmentálního vzdělávání. Evaluuje programy environmentální výchovy.

Workshop: Možnosti reflexe: Jak ze zážitku udělat pedagogiku


Reflexe je jedním ze základních kamenů zážitkové pedagogiky. To, že něco zažijeme, ještě neznamená, že si z toho odneseme něco, co dokážeme v životě běžně využít. Během workshopu se, jak jinak, než zážitkově, podíváme, jaký je význam reflexe pro vzdělávání a čeho lze s její pomocí dosáhnout. Vyzkoušíme si různé formy, které mohou sloužit jako inspirace, kterou lze prakticky využít během školní výuky.