Rostya Gordon-Smith

Česká podnikatelka a zakladatelka Minervy21


Rostya působí přes dvacet pět let v oblasti řízení a rozvoje organizací a lidských zdrojů nejen v Česku, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku, Hong Kongu a v dalších zemích. Byla jmenována mezi 50 nejúspěšnějšími personalisty světa. Rostya má zkušenosti v oblasti rovných příležitostí, rozvoje osobnosti, strategickém řízení lidských zdrojů a další. V roce 2006 byla také zvolena mezi 20 nejvlivnějšími ženami v České republice. Je zakladatelkou konzultační společnost People Impact s.r.o., a spolku pro rozvoj žen a mužů "MINERVA21". Je spoluautorkou motivační knihy "Úspěšně s kůží na trh" a spoluzakladatelkou HR Akademie na Ekonomické fakultě na Ostravské univerzitě. Rostya je častou mluvčí na mezinárodních konferencích, přednáškách a seminářích (Kanada, USA, Hong Kong, Shanghai, Bangalore, Amsterdam, Londýn, Budapešť, Vídeň, Frankfurt, Tallinn, Moskva). Rostya je vdaná, má 4 syny a 11 vnoučat

Workshop: Emoční inteligence ve školách


 1. Emoční inteligence (EI) je obyčejně definována jako schopnost rozeznat, identifikovat a řídit své emoce i emoce druhých.

 2. Emoční a sociální učení "SEL" (Social and Emotional Learning) ve školství se opírá o vědecké poznatky v oblasti neurověd, emoční a sociální inteligence, pozitivní psychologie a pozitivní edukace.

 3. Jedna z nejdůležitějších složek EI je empatie. Budování empatie v našich dětech je často pojmenovaná "jako hnojivo, po němž roste mozek." Je to schopnost rozpoznat, co si druhý myslí a co cítí a reagovat na to s přiměřenou emocí. Studie ukazují přímou korelaci mezi vysokým EI a pozitivními akademickými výsledky.


V našem workshopu budeme diskutovat:

- Důležitost a výhody rozvoje EI ve vzdělávání

- Proč EI nefunguje v našich třídách

- O kompetencích a metodách budování EI ve vzdělávání

- 6 efektivních komunikačních stylů: přátelský, přesný, pozorný, animovaný, uvolněný a dramatický styl

- Výsledky relevantních EI průzkumů


Vyzkoušíme si některá praktická cvičení na podporu emoční inteligence.


Doporučená referenční literatura:

 1. Goleman, D (1995) Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Bantam.

 2. Shriver, T.P., & Weissberg, R.P. (2005, August 16). "No emotion left behind," The New York Times.

 3. Greenbert, M.T., Weissberg, R.P., O'Brien, M.U., Zins J.E., Fredericks, L., Resnick, H., & Elias, M.J. (2003). "Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, and academic learning," American Psychologist 58 (6/7), 466-474.

 4. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). "What is emotional intelligence?"

 5. Salovey, P. & Sluyter, D. (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators (pp. 3-31). New York: Basic Books.

 6. Goleman, D (1995) Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Bantam. 7 Lieberman, Matthew D, Naomi I. Eisenberger, Molly J. Crockett, Sabrina M. Tom, Jennifer H. Pfeifer, Baldwin M. Way (2007) "Putting Feelings Into Words: Affect Labeling Disrupts Amygdala Activity in Response to Affective Stimuli" Psychological Science, Vol. 18, Issue 5, Page 421.

 7. Freedman, J. (2003). "Key Lessons from 35 Years of Social-Emotional Education: How Self-Science Builds Self-Awareness, Positive Relationships, and Healthy Decision-Making." Perspectives in Education 21(4):69-80.

 8. Petrides, K. V., Frederickson, N., & Furnham, A. (2004). "The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school." Personality and Individual Differences 36 (2004) 277-293

 9. Jensen, A. & Freedman, J. (2006). Assessment of School Climate. San Francisco: Six Seconds. Regression analysis from Freedman, J. & Fieldeldey-van Dijk, C. "White Paper: School Climate and School Success," Six Seconds (in press).

 10. Rumberger, R.W. (1987). "High school dropouts: A review of issues and evidence." Review of Educational Research, 57(2), 101-121.

 11. Parker, J.D.A., Hogan, M.J., Eastabrook, J.M., Oke, A., & Wood, L.M. (2006). "Emotional intelligence and student retention: Predicting the successful transition from high school to university." Personality and Individual Differences, 41, 1329- 1336.