Petra Keprtová

Učitelka základní školy, lektorka a mentorka


Je učitelkou na ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou a zároveň lektorkou, mentorkou, metodičkou a koordinátorkou dílčích projektů v JOB ‒ spolku pro inovace a Step by Step ČR. 

Workshop: Triáda... jako jeden z nástrojů, který má skutečný vliv na výsledky žáků

/Petra Keprtová, Barbora Heřmanová/

V rámci workshopu společně zaměříme pozornost na jeden z modelů, jak může probíhat rodičovská schůzka. Na videoukázce konkrétní triády budeme zkoumat dopad schůzky učitele, žáka a rodiče na učení daného žáka.

Workshop: Vytváření map a grafických organizérů-podpora při učení žáků

/Petra Keprtová, Zdeněk Dlabola/

Jedním z ukazatelů, který má podle výzkumu J. Hattieho vliv na vzdělávací výsledky žáků, je využívání grafických organizérů ve výuce. Na praktických ukázkách výstupů žáků prozkoumáme některé z nich a budeme promýšlet jejich využití v naší výuce (např. 15 způsobů, jak je možné vytěžit či realizovat práci s myšlenkovou mapou aj.)