Barbara Pospíšilová

Lektorka, mentorka, odborná asistentka na PdF UHK

Pracuje ve spolku pro inovace ve vzdělávání JOB jako lektorka a mentorka a současně vyučuje na Katedře pedagogiky a psychologie UHK. Má třináctiletou pedagogickou praxi jako učitelka prvního i druhého stupně. Tři roky působila jako učitelka pedagogiky, psychologie a vedla odborné praxe na střední pedagogické škole. Kromě učitelské, lektorské a mentorské činnosti pracuje jako metodik a pedagogický konzultant pro další vzdělávací subjekty, např. muzeum či filharmonii.

Motto: Ve své práci hledám odpověď na otázku: Jak ve škole nastavovat takové podmínky pro učení a fungování, aby každý přítomný (žák, učitel, ředitel, rodič...) mohl být anebo se stávat tou nejlepší možnou verzí sebe sama?

Přednáška: Učitelem "TADY a TEĎ" - inspirace životní cestou Janusze Korczaka


/Barbara Pospíšilová, Zdeněk Dlabola/

Smyslem příspěvku je rozproudit přemýšlení a diskuse o tom, jak máme postupovat (chceme postupovat, postupujeme, nebo jak o tom přemýšlíme), když se v našich každodenních pedagogických situacích a především v našich pedagogických výzvách rozhodujeme, zda zvolit nějaké standardizované (doporučované, obvyklé) postupy, nebo zda se řídit intuicí a instinkty, které nás vedou i jinými (neprobádanými, nejistými, ale možná nakonec účinnějšími) cestami, které dokáží reagovat na jedinečnost kontextu, ve kterém se právě nacházíme.

Workshop: Práce s chybou... jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení

/Barbara Pospíšilová, Jana Stejskalová/

Cílem workshopu je získat inspirace pro práci s chybou. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, co je příčinou chyby, jak chybu vytěžit pro učení, jak propojit "souputníka úspěchu" s chybou... apod.