Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Náměstek Sekce pro všeobecné vzdělávání Národního ústavu pro vzdělávání

Po studiu na gymnáziu a učitelství matematiky a fyziky působil v letech 1983 - 1992 jako učitel a výchovný poradce na základní škole a středním odborném učilišti. V roce 1992 vykonával činnost metodika matematiky pro okres Prostějov. Od roku 1992 působil jako zástupce ředitele a od roku 1997 do roku 2014 jako ředitel dnešního Cyrilometodějského gymnázia, základní a mateřské školy v Prostějově. Ve své funkci se věnoval především vytváření koncepce osobnostního a sociálního rozvoje studentů, Českou republiku zastupoval na jednání CEEC (Comité Européen pour l´Enseignement Catholique) v Bruselu. Jako hlavní manažer vedl 4 evropské projekty, současně pracoval jako vedoucí a lektor centra celoživotního učení. V letech 2014 - 2018 působil ve funkci náměstka ministra na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Od března 2018 pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání, kde zastával pozici vedoucího Oddělení pro matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání a od 1. 12. 2018 působí jako náměstek Sekce pro všeobecné vzdělávání.

Přednáška: Proč revize rámcových vzdělávacích programů?

Přednáška přinese krátké ohlédnutí za kurikulární reformou realizovanou v našich školách od roku 2002. Co přinesla do našeho vzdělávacího systému? Jaké příležitosti a nedostatky měla? Budou představeny závěry z analýz a prezentovány argumenty, které vedou k revizi kurikulárních dokumentů. Příspěvek nabídne odpovědi na otázky: Co je cílem probíhající revize rámcových vzdělávacích programů? Jakým směrem se změny v nich ubírají? Co přinese revize RVP do práce škol? Jakou podporu mohou v souvislosti s požadavky v revidovaných RVP učitelé a ředitelé škol očekávat?