Aneta Štanclová

Učitelka 1. stupně základní školy

Vystudovala speciální pedagogiku pro učitele na PdF Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2015 je učitelkou v ZŠ ŠKOLAMYŠL v Litomyšli. Ve své pedagogické práci vychází z inovativních směrů ve vzdělávání. Při výuce hledá, jak v dětech zachovat přirozenou kreativitu a touhu po poznání skrze objevné a radostné učení. Využívá principů Vzdělávacího programu Začít spolu, který výše uvedené umožňuje.

Workshop: Centra aktivit - cesta k samostatnosti, spolupráci a učení se v souvislostech

Workshop nabízí možnost pozorovat děti při práci v centrech aktivit a následně diskutovat s pedagogy jejich zkušenosti s touto formou práce. Svoji pozornost budou účastníci zaměřovat na postupy a strategie, které podporují děti v samostatnosti, zájemné spolupráci a učení se v souvislostech. Workshop se uskuteční ve věkově smíšených třídách prvního stupně Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli, která ve své každodenní praxi realizuje vzdělávací program Začít spolu.