Tereza Bedřicha Veselá

Učitelka 1. stupně základní školy

 

Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací speciální pedagogika, anglický jazyk, výtvarná výchova. Působí jako učitelka ZŠ ŠKOLAMYŠL v Litomyšli. Při výuce uplatňuje inovativní přístupy ve vzdělávání (program Začít spolu, slovní hodnocení, kritéria hodnocení, sebehodnocení žáků, projektová výuka). Zaměřuje se i na práci s dětmi a mládeží s problémovým chováním.

Workshop: Centra aktivit - cesta k samostatnosti, spolupráci a učení se v souvislostech

Workshop nabízí možnost pozorovat děti při práci v centrech aktivit a následně diskutovat s pedagogy jejich zkušenosti s touto formou práce. Svoji pozornost budou účastníci zaměřovat na postupy a strategie, které podporují děti v samostatnosti, vzájemné spolupráci a učení se v souvislostech. Workshop se uskuteční ve věkově smíšených třídách prvního stupně Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli, která ve své každodenní praxi realizuje vzdělávací program Začít spolu.