Martin Hak

Vypravěč, lektor vypravěčských dovedností a práce s příběhem

Jednou našel za větvemi břečťanu v chladné skalní stěně nad řekou Orlicí průlez. Prolezl, nezabloudil a včas se vrátil zpět. Později jich objevil ještě mnoho. Na druhé straně, v krajinách fantastických i skutečných příběhů, má přátele. Vzájemně se navštěvují. Z cest "tam a zpět" se stala vášeň a živobytí, jeho životní cesta. Dovede najít správný průchod, dovede brát lidi s sebou, zná cesty. Stal se průvodcem. Je vypravěčem příběhů a lektorem kurzů vypravěčského řemesla pro širokou klientelu už 18 let.

Vypráví příběhy na opravdových i kuriózních jevištích, vede kurzy, dílny i osobní tréninky zaměřené na vyprávění nebo obecněji na práci s příběhem. Pracuje s rodiči, učiteli, knihovníky, s lidmi, co vedou lidi, s divadelníky, psychology, básníky, vědci, lektory či faráři.

Věří, že příběh a jeho živé vyprávění je tím nejúžasnějším dorozumívacím prostředkem a že vypravěčské řemeslo je tu pro ty, které dorozumívání zajímá víc než komunikace.

Workshop: Řemeslo vypravěčů ve škole?

Řemeslo vypravěčů, vypravěčství, živé vyprávění příběhů, storytelling, ... nevymysleli předloni v Americe :-) Je staré, jako lidstvo samo, a stojí za ním odvěká a věčná touha dorozumívat se, být v obraze, vědět, že tu jsem správně, rozumět sobě, druhým a světu jako celku. Ve všech kulturách světa. Živé (bezmediální) vyprávění příběhů má dnes stejnou sílu jako před tisíciletími. A za cizím slovem storytelling se již od počátku 20. století objevují otázky kolem živého vyprávění ve školním prostředí. Ne tolik u nás, jako spíše jinde ve světě. Dílna obsahuje část, která nabízí krátký vhled do historie a vývoje řemesla vypravěčského. Dále část, v níž si účastníci prostřednictvím praktických cvičení uvědomí základní podmínky pro práci vypravěče, vyzkouší si některé dramaturgické nástroje a vypravěčské dovednosti. Přijde také část, v níž s vybranými nástroji (jako např. v dílně truhlářské) opracujeme společně příběhové torzo tak, jako vypravěči. A v závěru zavíříme myšlenky kolem otázky "a co s tím ve škole?"