Markéta Olbertová

Vysokoškolská učitelka a lektorka


Původně pracovala jako učitelka mateřské školy, následně základní školy. Čtrnáct let (do června 2018) působila jako ředitelka ZŠ Gajdošova v Brně. Ve funkci ředitelky se mohla zaměřit na oblasti, které jsou z jejího pohledu pro školu stěžejní: těsná spolupráce s rodiči, budování dobrého klimatu, změna metod výuky (zaměření na žáka, individualizace a diferenciace výuky), projektová výuka, otevřenost školy inkluzivnímu vzdělávání. Pod jejím vedením škola získala certifikát ISO 9001:2009 kvality řízení. V roce 2005, jako první státní škola na Moravě, otevírala Montessori první ročník, následně všechny další ročníky až po devátý. Principy Montessori pedagogiky považuje za přirozené a inspirativní pro vzdělávání všech žáků. Ani ostatní třídy této školy nezůstaly "klasické", škola se proměnila jako celek.


V současnosti působí na Pedagogické fakultě MU v Brně, Katedře speciální pedagogiky a věnuje se lektorské činnosti. Těší ji, že se o své předchozí zkušenosti může dělit s ostatními učiteli a řediteli škol.

Workshop: Jak měnit kulturu a klima školy

"Pokud chceme změnit něco v dětech, měli bychom nejdříve prozkoumat a zjistit, jestli to není něco, co bychom měli změnit v nás." Carl Gustav Jung

Ráda bych ostatním ukázala cestu, kterou jsem jako ředitelka školy prošla, směrem k týmové spolupráci, zlepšování klimatu školy, budování Montessori tříd, k proměně celkového obrazu školy. Na této cestě bylo mnoho překážek. Děti si ale jejich překonávání zaslouží. Na workshopu budeme společně přemýšlet, diskutovat a sdílet dobré zkušenosti o tom, jak měnit školu tak, aby se v ní dobře cítily děti, jejich rodiče, pedagogové a nakonec i každý, kdo do ní vstoupí.

Workshop: Hodnocení práce pedagogů - sdílení praxe (pro vedení škol)

Vyhodnocování práce pedagogických pracovníků je nezbytnou podmínkou rozvoje školy a prostředkem pedagogického vedení. Může být uskutečňováno různými nástroji. Ne všechny jsou však efektivní...Jak tedy práci učitelů vyhodnocovat? Na co se zaměřovat? Jak nastavit kritéria? Workshop bude zaměřen na sdílení zkušeností v této oblasti. Užitek by z něho mohli mít zejména ředitelé a zástupci ředitelů škol.