Jana Poche Kargerová 

Vysokoškolská učitelka, lektorka, mentorka

Působí na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde se zabývá především didaktikou 1. stupně a organizací pedagogických praxí, včetně kurzu mentoringu pro fakultní učitele. Je lektorkou vzdělávacího programu Začít spolu a autorkou publikací o tomto programu. V současné době se intenzivně věnuje otázkám profesní podpory pedagogů, metodám jejich vzájemné kolegiální podpory. Do této oblasti spadají i její zkušenosti s metodou WANDA, jejíž je certifikovanou trenérkou.

Přednáška: Co je to Wanda?

Wanda je metoda skupinové reflexe, která pomáhá učitelům sdílet problematické situace ze školní praxe. Vychází z přesvědčení, že učitelé se nejlépe učí od sebe navzájem ve svém specifickém kontextu. Kde se Wanda vzala v Čechách? Jak vlastně funguje? Co si o Wandě myslí učitelé a studenti pedagogické fakulty? Kde všude už jsme Wandu zkoušeli? O těchto otázkách bude možné diskutovat s Janou Poche Kargerovou.

Workshop: Pojďme si zkusit Wandu v praxi

Workshop volně navazuje na úvodní přednášku a nabízí možnost prakticky si vyzkoušet tuto metodu skupinové reflexe. Budeme sdílet různé učitelské výzvy, bude tedy výhodou mít v záloze nějakou konkrétní situaci, která by mohla být zajímavá pro ostatní a lze očekávat, že se typově podobná situace může v praxi učitele opakovat.