Barbora Heřmanová

Učitelka základní školy, speciální pedagog, interní mentorka

Je učitelkou základní školy Mozaika, Rychnov nad Kněžnou. Dlouhodobě pracuje s programem Začít spolu. Působí jako školní speciální pedagog a interní mentor v kmenové škole. Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně, obor Speciální pedagogika. Ráda tančí, jezdí na kole a čte.

Workshop: Triáda... jako jeden z nástrojů, který má skutečný vliv na výsledky žáků

/Barbora Heřmanová, Petra Keprtová/ (pondělí)

/Barbora Heřmanová, Jana Stejskalová/ (úterý)

V rámci workshopu společně zaměříme pozornost na jeden z modelů, jak může probíhat rodičovská schůzka. Na videoukázce konkrétní triády budeme zkoumat dopad schůzky učitele, žáka a rodiče na učení daného žáka.

Workshop: Práce s chybou...jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení

/Barbora Heřmanová, Jana Stejskalová/

Cílem workshopu je získat inspirace pro práci s chybou. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, co je příčinou chyby, jak chybu vytěžit pro učení, jak propojit "souputníka úspěchu" s chybou... apod.