Kamila Zemanová

Ředitelka základní školy, lektorka a mentorka

Je ředitelkou základní školy Mozaika pracující dlouhodobě s inovativními postupy ve vzdělávání (Začít spolu, slovní hodnocení, kritéria hodnocení, sebehodnocení žáků, projektová výuka, etická výchova, inkluzivní vzdělávání). Je také lektorkou a mentorkou v JOB ‒ spolku pro inovace a Step by Step ČR.

Workshop: Učíme (se) v proinkluzivní škole a vedeme ji

/Kamila Zemanová a Barbora Heřmanová/

Inkluze? Inkluze! 

Přístupy, výzvy, zkušenosti, otázky, posuny, možnosti, proinkluzivní nástroje školy. Inkluze v nás, nikoliv ve vyhlášce. To vše nabízejí ve svém workshopu lektorky, které mají s inkluzí dlouholetou každodenní zkušenost.

Workshop: Zažít "Začít spolu"

/Kamila Zemanová a Barbora Heřmanová/ 

Struktura školního dne, pracovní prostředí, centra aktivity, ranní kruh, spolupráce, možnost volby, sebehodnocení, slovní hodnocení, zpětná vazba, integrovaná tematická výuka, demokracie ve škole, přijetí každého... Zažijte "Začít spolu" na vlastní kůži s lektorkami, které ve své škole tento vzdělávací program realizují v praxi.