Jitka Míčková

Učitelka, lektorka a metodička vzdělávacích a zážitkových dílen

Absolventka SPgŠ v Praze (obor učitelství pro MŠ) a divadelní fakulty AMU (obor výchovná dramatika). O roku 1995 pracuje jako učitelka MŠ, vede dramatické kroužky pro předškolní a děti a děti z 1. stupně ZŠ, od roku 2016 lektoruje a tvoří vzdělávací a zážitkové dílny divadla Minor, vede diskuse se studenty středních škol po představení. Od ledna 2017 lektoruje a metodicky dotváří zážitkové workshopy neziskové organizace Post Bellum. Je zakladatelkou a členkou divadla Na háčku zaměřeného na tvorbu pro děti, ve kterém také uplatňuje metody a principy výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky.

Workshop: Lidi to tak nenechaj

/Jitka Míčková, Martina Čurdová/

Zážitkový workshop pro učitele, který využívá metod výchovné dramatiky a umožňuje účastníkům na vlastní kůži poznat, jak lze žákům netradičně zprostředkovat skrze dějiny 20. století témata, která jsou dodnes aktuální.

Na workshopu dostanete příležitost vžít se do uvažování jednoho studenta v rychle se měnícím poválečném Československu, který stojí před důležitým rozhodnutím.

Co všechno musel vzít v úvahu?

A co bylo v sázce?  

Účastníci dostanou příležitost zamyslet se nad optikou tohoto studenta i svou vlastní, co obnáší pojem občanská společnost. 

Součástí workshopu je i metodický rozbor programu, který umožňuje nejen program následně samostatně zrealizovat, ale i vyzkoušet si aplikaci použitých metod v praxi.