Jana Stejskalová

Lektorka, mentorka, koordinátorka projektových aktivit v JOB ‒ spolku pro inovace

Celý svůj profesní život se věnuji pedagogice. Zprvu jsem vyučovala na 1. stupni ZŠ, dále pak působila na ZŠ a MŠ v Bernarticích u Trutnova jako ředitelka PO, na ZŠ TGM v Náchodě jako zástupkyně ředitele. V průběhu ředitelské praxe jsem započala svou lektorskou dráhu, lektorsky jsem vedla programy pro koordinátory ŠVP, připravovala a realizovala projekty OPVK, rozšířila si své lektorské portfolio o mentorské dovednosti. V současnosti působím jako koordinátorka projektových aktivit v JOB - spolku pro inovace a jako garant, lektor a mentor v projektu "Otevíráme dveře reflektovaným praxím" na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradec Králové

Přednáška: Externí či interní mentoring - kterou cestou se vydat?

/Jana Stejskalová, Petra Keprtová/

Prozkoumáme, čím se liší a co naopak mají společného. Pojmenujeme výhody a nevýhody obou forem, abychom mentoring uměli využít jako součást systému zvyšování kvality naší školy.

Workshop: Jak se "dobře" ptát?

/Jana Stejskalová, Petra Keprtová/

"Kladení otázek patří mezi tři nejfrekventovanější učitelovy činnosti." Fisher, R. Společně tedy budeme ve workshopu hledat odpovědi na otázky: Proč dětem ve výuce klademe otázky?, Co dělá "dobrou" otázku "dobrou"?, Jak se pozná "hloupá" otázka?, Jak udělat ze třídy skupinu, která se ptá?Dovednost pokládat "dobré" otázky budeme na workshopu samozřejmě také trénovat.

Workshop: Otevíráme dveře čtenářství

/Jana Stejskalová, Petra Keprtová/

Budeme společně zkoumat podmínky pro rozvoj čtenářství, vyzkoušíme si rozmanité možnosti práce s knihou, prožijeme a zreflektujeme čtenářskou dílnu jako "formát", který se v současné době v základních školách těší velké oblibě dětí i učitelů na 1. i 2 stupni. Výměna zkušeností s vedením čtenářských dílen mezi účastníky bude nedílnou součástí celého workshopu.