Dagmar Burdová

Učitelka na základní škole, lektorka

Učitelka českého jazyka a dějepisu na 2. stupni ZŠ s více než třicetiletou praxí, absolventka kurzu RWCT. Lektorka DVPP, mentorka a uvádějící učitelka, členka ad hoc komise MŠMT pro posuzování učebnic dějepisu.

Workshop: Inspiromat pro společné čtení

Účastníci zažijí ukázkovou lekci společného čtení příběhu, v níž si vyzkoušejí škálu možností práce s textem. Budeme se zabývat metodami, které pomáhají žákům textu porozumět, tvůrčím způsobem ho rozvíjet a emocionálně si ho užít. Lekci budeme reflektovat jednak z pozice aktivních účastníků (žáků), jednak z pozice učitelů. Workshop je vhodný pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ.