Bohunka Jochová

Učitelka na ZŠ, certifikovaná lektorka RWCT

Vystudovala PF UK Praha, učitelství přírodopisu a chemie. Je certifikovanou učitelkou programu RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení a certifikovanou lektorkou RWCT. Jako učitelka působí na základní škole, zabývá se čtenářstvím v oborových předmětech, zajímá jí práce s předmětovým portfoliem, v souvislosti se sebehodnocením práce žáka. Věnuje se kolegiální podpoře začínajících pedagogů v oblasti vedení žáků ke kritickému myšlení.