Barbara Pospíšilová

Lektorka, mentorka, odborná asistentka na PdF UHK

Pracuje ve spolku pro inovace ve vzdělávání JOB jako lektorka a mentorka a současně vyučuje na katedře pedagogiky a psychologie na UHK. Má třináctiletou pedagogickou praxi jako učitelka prvního i druhého stupně. Tři roky působila jako učitelka pedagogiky, psychologie a vedla odborné praxe na střední pedagogické škole. Kromě učitelské, lektorské a mentorské činnosti pracuje jako metodik a pedagogický konzultant pro další vzdělávací subjekty např. muzeum či filharmonii.

Motto: Ve své práci hledám odpověď na otázku: Jak ve škole nastavovat takové podmínky pro učení a fungování, aby každý přítomný (žák, učitel, ředitel, rodič...) mohl být anebo se stávat tou nejlepší možnou verzí sebe sama?

Workshop: Proč a jak využít třídnické hodiny pro podporu vztahů nejen ve třídě

Budeme hledat odpovědi na otázky proč věnovat svůj vzácný učitelský čas do podpory vztahů nejen ve třídě a jak souvisí vztahy ve třídě a efektivita učení. Po celou dobu semináře budeme používat aktivity, které jsou vhodné k dalšímu využití v rámci třídnických hodin. V aktivitách budeme hledat modifikace a aplikace do vlastní výuky. Seminář je vhodný pro učitele prvního, druhého i třetího stupně.