Anna Antonová

Anna Antonová
Anna Antonová

Učitelka Hejného matematiky 
na 2. stupni ZŠ / lektorka

Učitelka matematiky, fyziky a informatiky na druhém stupni základní školy s třináctiletou praxí. Pilotní učitelka učebnic matematiky pro výuku Hejného metodou. Příspěvky a zkušenostmi z pilotáže učebnic pomohla připravit příručku pro učitele. Hejného metodu zavedla na druhém stupni základní školy. Certifikovaná lektorka této metody.

Workshop: Od zkušenosti k matematice

Dílna bude zaměřená na geometrické úlohy. Řešení úloh povede přes manipulativní činnosti k zobecňování matematických dovedností. Na geodeskách budeme hledat vlastnosti geometrických útvarů. Pomocí krychlových staveb odvodíme objemy a povrchy těles. Dílna bude zaměřená na práci s pomůckami v hodinách matematiky, úlohy budou průřezem prvního i druhého stupně.