Andrea Vedralová

Ředitelka ZŠ, gymnázia a MŠ, metodička, koučka, konzultantka a autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt 

V oblasti vzdělávání působí již 20 let (učitelka, ředitelka ZŠ, gymnázia a MŠ, metodička, koučka, konzultantka). Má zkušenosti ze škol tradičních i alternativních, českých i zahraničních (Nizozemí, Německo, Švýcarsko). Je autorkou řady metodických a didaktických materiálů (Nápadník pro výuku dle učebních stylů, Krok za krokem s nadaným žákem, Vyhledáváme rozumově nadané žáky, Nautilus - Ponořme se do učení aj.).

Přednáška: Náš svět je i můj projekt - výchova k hodnotám

Co potřebují žáci pro úspěšný život? Sebe. A co od nich očekává společnost? Zodpovědnost. Jaká je úloha školy v osobnostním růstu žáků? Příklad z praxe škol Škola Můj Projekt, jak ve školách rozvíjet dovednosti pro život. Ukázky Map učebního pokroku klíčových kompetencí a jejich využití.