Sylvie Pýchová

Ředitelka SKAV, z.s., Koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka.

Absolventka oboru učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má 5 let let praxe učitelky na gymnáziu (Postupická, Praha 4), od roku 2005 pracovala v Národní agentuře Socrates jako koordinátorka mezinárodní aktivity pro školy eTwinning, posléze od roku 2007 v Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy jako konzultantka evropského programu Euroguidance zaměřeného na rozvoj kariérového poradenství. Od roku 2011 působí jako nezávislá konzultantka, metodička, lektorka a hodnotitelka se specializací na mapování kompetencí, projektový management a kariérové poradenství. Je aktivní v neziskové sféře v oblasti vzdělávání: působí jako výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání (www.skav.cz), z. s., koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka https://uspechzaka.cz/, vedoucí programů EDUin, o.p.s, je spoluzakladatelkou Centra kompetencí.