Světlana Čiberová

Intuitivní celostní vizážistka


Vizážistika je pro ni koníčkem i profesí. Po letech klasické vizážistické tvorby ji pojala celostně: OD TĚLA K DUŠI, OD DUŠE K TĚLU. OD ZMĚNY VZHLEDU KE ZMĚNĚ ŽIVOTA.

Ve své práci vizážistky se zaměřuje nejen na vzhled samotný, ale i na to, co o nás vypovídá, proč je právě takový, jaký je. Dříve vycházela z klasických poznatků psychologie vzhledu a orientální diagnostiky, v posledních letech zapojuje více intuici, která dokáže úžasně hovořit jazykem symboliky. Nejvíce ji na tom baví, že nejsou potřeba žádná další studia, kurzy a rady. Stačí jen zhmotnit, co intuitivně přichází. Kromě individuální vizážistiky má Světlana ve "svých tématech" bohaté zkušenosti také s lektorským vedením seminářů pro firmy a neziskové organizace.

Přednáška: Co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme


Krásní jsme všichni, bez rozdílu!

Povrch je jen odrazem toho, co je uvnitř.

Změna vizáže a šatníku není vnější záležitostí, jak se na první pohled může zdát, ale stává se cestou k sobě samému a může hluboce ovlivnit vnímání sebe a nahlížení na svět okolo nás. O tom, jak tyto myšlenky promítnout do profese pedagoga, budeme diskutovat se Světlanou Čiberovou.

Workshop: Přečti sám sebe


Workshop přinese příležitost se společně zamýšlet a diskutovat nad těmito otázkami:

Co o nás vypovídá náš vzhled? Jak fungují barvy? Jak změnou stylu najít sám sebe? Jak sestavit šatník, abychom byli v souladu sami se sebou? Jak může změna vzhledu ovlivnit náš život?

To vše na konkrétních ukázkách fotografií i příkladech přítomných účastníků - vztažené k faktu, že jako učitelé každý den ve svém prostředí ovlivňujeme desítky "očí".