Robert Čapek

Lektor a autor knih o edukaci pro učitele


Během své pedagogické dráhy působil jako učitel na zvláštní, základní, střední i vysoké škole - a to postupně a někdy i současně. V současnosti lektoruje semináře pro učitele a vzdělávací organizace na různá pedagogicko-psychologická témata: podporující, klimatické a alternativní metody, hodnocení a sebehodnocení žáků, odměny a tresty ve školní praxi, třídní a školní klima, třídní schůzky a spolupráce s rodiči a další. Bloguje, realizuje webináře a online kurzy.

Přednáška: Cesta pedagogického hrdiny

Učitel, který se rozhodl učit moderně, se vydává na cestu pedagogického hrdiny. Na jeho cestě jej mohou potkat mnohá protivenství. Být dobrým učitelem znamená najít si svou cestu, ale není vůbec lehké po ní kráčet. Ovšem učitel by ji měl absolvovat! Ne proto, aby zachránil svět jako jiní hrdinové, ale aby udělal to nejlepší, co umí, pro své žáky. To je vlastně také záchrana světů - myšlenkových, vzdělávacích, postojových. To je důležité! Je to učitelova povinnost a poslání, jeho hrdinská mise.

Workshop: Líný učitel: střetnutí s realitou

Vzdělávat ve stylu Líného učitele znamená realizovat suportivní a klimatickou výuku, používat podporující hodnocení, férovou komunikaci ve třídě a další prvky. Ale když se někteří učitelé, kteří byli tou strategií nadšeni, snažili o její realizaci ve třídě, narazili na řadu překážek. Tyto překážky ale nevznikaly ve třídě, tam vše funguje velmi dobře - ale v hlavě a pracovním okolí pedagoga. Je tedy téměř stejně důležité jako každodenní praxe i učitelova filozofie, tedy utřídit si myšlenky v hlavě, uvěřit své učitelské filozofii a zvládnout nejen žáky, ale i prostředí své školy nebo rodiče s grácií Líného učitele.