Petra Dočkalová 

Terénní učitelka


Více než 20 let se dnes a denně pohybuje ve světě učení se a vzdělávání.

Za stěžejní pro svůj život považuje setkání s Feursteinovou metodou zprostředkovaného učení (FIE). Filozofií, která věří v rozvoj každého z nás, pracuje se silnými i slabými stránkami, věří ve změnu (učí učit se, myslet, plánovat, pracovat s cíli, emocemi, pracovat s hypotézami, strategiemi...).

Spolupracuji s dětmi, dospělými, rodinami, školami, komunitními centry, úřadem práce a dalšími, kteří mne osloví (věk není omezen). Společně řešíme například takové zakázky:

  1. Neumím se učit, je toho hodně a nevyznám se v tom, potřebuji najít systém a efektivitu v učení...

  2. Moje dítě se nechce učit, nechce mluvit, nedodržuje pravidla...

  3. Pořád se doma učím, ale pořád tomu nerozumím...

  4. Nejde mi matematika, čeština a další...

  5. Potřebuji vymyslet, jak své žáky motivovat, jak to vymyslet, aby naše společné učení bylo příjemné a s respektem...

Jelikož se jmenuji Dočkalová "kde mne potřebují, tam se mne dočkají".

Workshop: Učit se učit, učit se myslet

Jak připravit výuku, aby umožňovala učení se?

Jak změnit přístup k učení se a podpořit sebekontrolu?

Jak pracovat s cíli, s plány v rámci výuky i v životě?

Vyzkoušíme si praktická cvičení na podporu paměti, myšlení v souvislostech, abstraktní myšlení. Vše bude podložené konkrétními příklady, ukázkami, autentickými záznamy studentů, příběhy z praxe, terénu.