Radka Renzová

Ředitelka základní školy, lektorka, podporovatelka inkluze

Je ředitelkou Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli. Dlouhodobě pracuje s inovativními přístupy ve vzdělávání (slovní hodnocení, sebehodnocení žáků, týdenní plány, kruhy, etická výchova, inkluzivní vzdělávání). O inkluzivních principech lektoruje pro různé vzdělávací instituce.

Workshop: Kruhy ve škole - jeden z nástrojů utváření podpůrného klimatu

Kruhy jako platforma setkávání společenství mohou mít různou podobu a zaměření. Používáme kruhy výukové, diskuzní, komunitní. Při dodržení pravidel naslouchání, úcty, diskrétnosti a práva nemluvit se jedná o mimořádný nástroj k budování vztahů a emoční inteligence. Kruhy podporují dovednost naslouchat, projevit své city i názory před ostatními.

V kruhu se zdravíme, trénujeme oční kontakt, poznáváme se, přejeme si k narozeninám, tvoříme a upevňujeme pravidla, na obecné úrovni řešíme problémové situace prostřednictvím dramatizace, plánujeme, podílíme se na chodu školy, hlasujeme, rozhodujeme, dáváme zpětnou vazbu, oceňujeme, doporučujeme, přinášíme aktuální témata z Česka i ze zahraničí.

Workshop "Kruhy ve škole" bude realizován v prostorách Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli, kde má tato platforma své místo v každodenním životě. Abychom na workshopu maximálně podpořili i vzájemnou výměnu zkušeností, je vítané, aby si účastníci s sebou přinesli pomůcky a materiály, které se jim v jejich školách při realizaci kruhů osvědčují.