Jana Stejskalová

Lektorka, mentorka, koordinátorka projektových aktivit v JOB ‒ spolku pro inovace

Celý svůj profesní život se věnuje pedagogice. Zprvu vyučovala na 1. stupni ZŠ, dále působila na ZŠ a MŠ v Bernarticích u Trutnova jako ředitelka PO, na ZŠ TGM v Náchodě jako zástupkyně ředitele. V průběhu ředitelské praxe započala svou lektorskou dráhu, lektorsky vedla programy pro koordinátory ŠVP, připravovala a realizovala projekty OPVK, rozšířila si své lektorské portfolio o mentorské dovednosti. V současnosti působí jako koordinátorka projektových aktivit v JOB - spolku pro inovace a jako garant, lektor a mentor v projektu "Otevíráme dveře reflektovaným praxím" na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Workshop: Triáda... jako jeden z nástrojů, který má skutečný vliv na výsledky žáků

/Jana Stejskalová, Barbora Heřmanová/

V rámci workshopu společně zaměříme pozornost na jeden z modelů, jak může probíhat rodičovská schůzka. Na videoukázce konkrétní triády budeme zkoumat dopad schůzky učitele, žáka a rodiče na učení daného žáka.

Workshop: Práce s chybou... jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení

/Jana Stejskalová, Barbara Pospíšilová/

Cílem workshopu je získat inspirace pro práci s chybou. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, co je příčinou chyby, jak chybu vytěžit pro učení, jak propojit "souputníka úspěchu" s chybou... apod.