Dagmar Burdová

Učitelka, mentorka a didaktička

Je učitelkou na ZŠ Litomyšl, Zámecká. Se začínajícími učiteli má zkušenost jako zástupkyně ředitele školy, jako uvádějící učitelka, jako mentorka, jako didaktička, jako žákyně a v neposlední řadě jako rodič.

Workshop: Co čekáš, mladej?

V dílně se budeme zabývat tím, co čeká začínajícího učitele, který vstupuje do praxe. Porovnáme jeho očekávání s očekáváním vedení školy, kolegů, žáků a jejich rodičů. Promyslíme, jaké formy péče a podpory mu škola může poskytnout, a jak lze jejich efektivitu vyhodnotit. Budeme také sdílet vlastní zkušenosti a reflektovat je.