Břetislav Svozil

Geograf, učitel, ředitel laboratorní školy a pořadatel Eduspace

Břetislav Svozil je geograf, učitel, pořadatel mezinárodního vzdělávacího festivalu Eduspace a ředitel základní laboratorní školy v Brně. Dlouhodobě se věnuje místně zakotvenému učení, propojování institucí/odborníků, vytváření vzdělávacího prostředí, které směřuje k systémové změně. Spolupracuje s řadou českých i zahraničních univerzitních pracovišť, neziskových organizací i lidmi z podnikatelské sféry. 

Přednáška: Najdu svoji cestu světem

Seznámím Vás s principy laboratorních škol, s jejich fungováním, společenskými přesahy, s propojováním s praxí... Dozvíte se něco o naší škole, její vizi, celkovém nastavení, a také o tom, jak vnímám vzdělávání v blízké budoucnosti.

Workshop: Od příjemce k tvůrci

V rámci dílny se seznámíme se systémovým myšlením jako prostředkem ke kvalitativní změně. Budeme sdílet vlastní zkušenosti. Společně si identifikujeme aktéry, kteří v různých rolích vstupují/ovlivňují vzdělávání. Pokusíme se "vytvořit" vzdělávací prostředí, které by mohlo připravovat děti/žáky, ale i nás pro blízkou budoucnost.