Karel Derfl

Ředitel základní a mateřské školy, předseda sdružení "Trvalá obnova školy"

Karel Derfl je ředitelem ZŠ a MŠ v Chrašticích, pořádá skautské tábory, vede network spolupracujících škol a jeho vášní je cestování. 20 let se snaží vést a rozvíjet menší vesnickou školu, dlouhodobě spolupracuje s řediteli některých dalších škol, kteří stejně jako on usilují o zavádění smysluplných změn a inovací ve školství. Je předsedou sdružení "Trvalá obnova školy", které podporuje aktivní ředitele i učitele a pomáhá jim, aby se necítili ve svém snažení osamoceni. V rámci tohoto networku realizoval projekt Kruh spolupracujících škol v duchu motta: "Každý, koho v životě potkám, mě v něčem předčí. Právě to se od něj chci naučit." Získal řadu zkušenosti i jako místostarosta - včetně přípravy a realizace různých projektů.

Přednáška: Jak budovat podporující prostředí ve škole /role učitele, ředitele v tomto tématu/

Jak a proč vytvářet podporující prostředí školy, které je příjemné pro žáky, zaměstnance i rodiče a další návštěvníky? Co podporuje dobré vzájemné vztahy mezi všemi a co je naopak ničí? Jak atmosféra ve sboru, třídě, škole ovlivňuje naši školní práci? Jakou roli hraje ředitel při vytváření bezpečného klima ve škole? Spolu a v pohodě...

Workshop: Řízení změny ve škole

Proč a jak vlastně měnit školu? Co k tomu máme a co potřebujeme mít/vědět/umět/naučit se? Překážky změn a cesta do pekel vedená dobrými úmysly... Čeho se raději vyvarovat? Rozvojové a motivační pohovory s pedagogy. Leadership jako nutnost. Ředitel jako garant vytváření co nejlepších podmínek pro práci každého učitele! Podpora osobního a profesního rozvoje. Zahraniční zkušenosti také pomáhají. Jen čtyři jednoduché věci... Pravidla FISH!

Sdílení zkušeností a vzájemná podpora a spolupráce mezi řediteli a školami navzájem. Nejsem na to sám! Změna je dobrovolná!