Národní pedagogický institut ČR

 

Národní pedagogický institut ČR je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zajišťuje přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Zcela klíčová jsou v tomto ohledu krajská pracoviště, která fungují jako centra podpory pedagogů v daném regionu. Vytváříme rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání. Staráme se o metodickou podporu školám a pedagogům a o cílené vzdělávání pedagogických pracovníků. Podporujeme strategické řízení ve školách a územích. A podporujeme vedoucí pracovníky ve školství.

 

 

 

 

Pomáháme českým školám připravit se na změny

Na nových rámcových vzdělávacích programech pracujeme s pomocí stovek odborníků. Výsledkem naší práce ovšem nemá být pouze kvalitně zpracovaný odborný dokument. Je mu třeba také ve školách vdechnout život. Musíme proto zajistit, aby učitelé měli dostatečnou podporu, aby se mohli věnovat dětem tak, jak potřebují a jak si to moderní trendy ve vzdělávání žádají. Proto v Národním pedagogickém institutu ČR vytváříme systematickou a cílenou podporu školám, učitelům, učitelkám, ředitelům, ředitelkám a dalším pracovníkům, kteří si vzdělávání dalších generací vzali jako svůj životní úkol.

 

Přehled toho, co se mění:

Máme pro vás přehledný výčet všech změn, včetně přehledu digitálních kompetencí v uzlových bodech vzdělávání.

 

Inspiraci do výuky:

Učitelé učitelům – jedna z nejlepších cest, jak si předávat zkušenosti a poznatky přímo z učeben. Nabízíme vám je ve formě videí, článků, rozhovorů v podcastech i metodických a pracovních listů.

 

Materiály pro jednotlivé předměty:

Digitalizace ve výuce se netýká pouze předmětu informatika, digitální kompetence prostupují do všech předmětů. A ke každému z nich jsme pro vás něco připravili.

 

Podcasty KYBcast a Škola DIGI IN:

Máte rádi podcasty? Vyzkoušejte naše pořady KYBcast a DIGI IN, které se věnují digitálním technologiím, jejich využití v praxi či tipům na osvědčené aktivity.

 

Kulaté stoly:

S učiteli, řediteli či odborníky vážně i méně vážně o odborných tématech informačních technologií a transformaci českého školství do 21. století. 

 

 

 

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive