AISIS, z. ú.

 

PODPORUJEME ŠKOLY. PROVÁZÍME UČITELE. INSPIRUJEME

Pracujeme s vyučujícími, s vedením škol i se sborovnami po celé České republice. Vyvinuli jsme rozsáhlou metodiku k výuce finanční gramotnosti. Spoluvytváříme účinný systém prevence proti šikaně ve školách. Do České republiky jsme přinesli program aART pro trénink sociálních dovedností, zvládání vzteku a morálního usuzování. Prosazujeme Osobnostní a sociální výchovu. Našimi klienty jsou také neziskové organizace nebo volnočasové instituce. V rámci konceptu společenské odpovědnosti firem spolupracujeme také s komerčními subjekty. Programy AISISu prošlo za 25 let naší činnosti víc než 20 tisíc vyučujících z různých krajů ČR.

  

   

 

 

Zabýváme se těmito tématy:

Rozumíme penězům
Program na podporu výuky finanční gramotnosti pro mateřské, základní i střední školy. Vyučujícím nabízíme semináře osobní finanční gramotnosti i metodiku. Na našem webu můžete otestovat svoji finanční gramotnost, najdete zde ucelené metodické materiály, pracovní listy, hry i odborné informace. Ve školách realizujeme projektové dny, děti poutavou formou vtáhneme do řešení situací, ve kterých získají znalosti ze světa financí. Program realizuje AISIS již od roku 2006 a prošlo jím víc než 30 tisíc dětí a okolo 5 tisíc pedagogů.
www.rozumimepenezum.cz

Minimalizace šikany
Komplexní dlouhodobý program pro celý učitelský sbor, který vám ve školách pomůže významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi. Vyučující se stávají na projevy šikany citlivější, věnují se jim, zavádějí preventivní procesy.
www.minimalizacesikany.cz

Nejsi v tom sám
Program doplňuje Minimalizaci šikany pro sborovnu a je určen pro nadané a sociálně angažované děti, typicky žáky a žákyně školního parlamentu. Prostřednictvím uměleckých výstupů se zaměřujeme na hlubší reflexi zkušeností dětí s úmyslným ubližováním.

aART
Program rozvoje sociálních dovedností, zvládání vzteku a morálního usuzování, jehož cílem je snižování výskytu problematického chování a rozvoj prosociálního chování dětí. Zaměřuje se na potíže s chováním, naučí děti řešit konflikty efektivně a může být jedním z prostředků, který zlepšuje klima školní třídy nebo skupiny.

Sebezkušenostní výcvik pro pedagogy
Dlouhodobý program, díky kterému se vyučující naučí zvládat to, co se na fakultě neprobírá – jak brát svou práci s nadhledem a lehkostí. Lektoři a lektorky vás vybaví technikami, jak pracovat se skupinou, jak odolávat tlaku a nepodléhat při komunikaci s dětmi nebo dospělými emocím. Díky výcviku zjistíte, že pedagogická práce nemusí být dřina.

Mediace pro pedagogy
Výcvik, při kterém vyučující získají nadhled a stabilitu v náročných komunikačních situacích. Vybavíme vás mediačními technikami, abyste v klidu zvládali vyřešit konfliktní situace s rodiči, dětmi i v učitelském sboru.

Leadership pro vedení škol
Program na podporu klíčových dovedností vedení škol. Díky kurzu začnete lépe využívat potenciál svého týmu a získáte odhodlání a odvahu měnit věci ve své škole k lepšímu. Ujasníte si, jakou školu chcete budovat a jak na to.

Dobrá škola
Program je zaměřen na systematické zlepšování vaší školy. Má několik postupných kroků:
1. Vstupní evaluace – v dialogu se zamyslíme, co ve škole funguje dobře a s čím není ve sboru spokojenost.
2. Workshop „Sborovna“ – ladíme hodnoty a vzájemné představy o kvalitě ve škole a shodneme se napříč sborem, co je pro nás důležité a co podružné. Na tom postavíme akční plán.
3. Průvodcovská a další podpora realizace akčního plánu.

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive