26. 2. 2024 16.30 - 26. 2. 2024 17.30 Nakopněte češtinu a matematiku KRE4T1VNĚ: s kartami IMAGLEE

Seznámíte se s fungující postupy, jak nadchnout žáky pro češtinu a matematiku (nejen) s využitím originálních piktogramů IMAGLEE [imaglí]. Následně je budete moci využít při své vlastní výuce, a to nejen na 1. stupni ZŠ, ale i na 2. stupni ZŠ, na SŠ I na VŠ.

Budeme vybírat z následujícího menu:

1. Předrm (aktivity na rozproudění energie)
* Balanc - plnění matematických úkolů se zapojením jemné motoriky.
* Multi-pantomima - trénink neverbální komunikace a schopnosti odfiltrovat informačního sdělení od šumu.
* Dobro a zlo - hra na rozproudění energie a na trénink sloves.
* Kimova hra nejen s obrázky - aktivity zaměřené na zrakové rozlišování a na schopnost pamatovat si detaily.

2. Hlavní chod
* Chňapák - hra na rychlé počítání z hlavy.
* Přesná trefa - kooperativní matematická hra.
* Příběh „Člunkový běh z Ílie do Ypsilonie” - trénink pravopisu i/y formou příběhu.
* Kreativní domino - aktivita na rozvoj fantazie a sluchové paměti.

3. Dezert
* O kolik - variace na hru Větší bere s vícecifernými čísly.
* Počítací pexeso - aktivita na rozvoj paměti a početních operací do deseti.
* Diplomati - aktivita na vysvětlování s omezenou slovní zásobou.
* Lovci nejvyšších součtů - matematická pohybová aktivita vyžadující týmovou komunikaci.

PhDr. Petr Hedbávný je vysokoškolský učitel a spoluautor vzdělávacích karet Imaglee. Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, kde přednáší v předmětu Economics of the European Union. Pomáhá lidem rozpoznat, rozvinout a plně zužitkovat kreativní potenciál. Usiluje o to, aby při výuce byli nadšeni žáci všech zájmů a všech stupňů pokročilosti. Inspiraci bere ze zážitkové pedagogiky, hudby, improvizačního divadla a aikida. Je spoluautorem karet Imaglee, nástroje pro vzdělávání a inovace. Od podzimu 2015 pracoval s více než tisícovkou školáků a studentů, stovkami učitelů a desítkami speciálních pedagogů, mj. na konferenci Mensy ČR Vzdělání pro budoucnost 2019.

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive