Učím s Apu

Úspěch pro každého, to je Apu!

Učím s Apu je unikátní sada učebnic pro 1. ročník ZŠ, která propojuje všechny základní předměty do jednoho smysluplného celku. Přichází se zcela novým přístupem k výuce v adaptačním období, pro které nabízí jednu integrovanou pracovní učebnici Začínáme s Apu. Ta vychází z prvoukových témat spojených s rokem školáka, na něž navazuje vyvození písmen a číslic. Všechny učebnice ze sady jsou v online prostředí doplněny bohatým výukovým materiálem pro různé úrovně znalostí a dovedností, díky tomu může každý žák zažít úspěch.

 

  • V češtině se sada opírá o nejrozšířenější analyticko-syntetickou metodu a vázané písmo, v matematice pak kombinuje standardní přístup s inovativními prvky.
  • Učebnice nabízí nebývale bohatou zásobárnu doplňkových materiálů v online prostředí: diferencované varianty vybraných úloh, pracovní listy s gradovanými úlohami nebo interaktivní cvičení, to vše a ještě více najdete pod kódy ve spodní liště. Všechny tyto doplňkové materiály pomáhají vyučujícím při práci s různorodým třídním kolektivem, umožňují jim zohlednit specifika a potřeby každého žáka.
  • Propojení sady probíhá na několika úrovních. Jednak tematické, vycházející z prvoukového učiva. Dále prostřednictvím průvodce Apu a postav – ústřední rodina žáka Matyho a jeho spolužáci procházejí celým kompletem učebnic, jejich životní situace a zážitky slouží jako podklad pro zprostředkování učiva. V neposlední řadě jde o propojení vizuální a grafické, neboť všechny učebnice mají jednotný grafický styl včetně atraktivních ilustrací a ikon, které žákům pomáhají porozumět zadání i v předčtenářském období.

Veškeré informace o novém projektu Nakladatelství Fraus najdete na www.ucimsapu.cz

Najdete zde také mnoho materiálů ke stažení, které Vám usnadní výuku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive