25. 2. 2020 08.30 - 25. 2. 2020 10.30 Informační centrum Jak smysluplně hodnotit slovně i známkami Pavel Kraemer

Budeme si povídat o různých dilematech, které souvisí s hodnocením. O tom, jak k hodnocení přistupují v různých typech inovativních a alternativních škol. Budeme hledat odpovědi na následující otázky: O spravedlnosti, objektivitě a psychologickém dopadu různých druhů hodnocení. Jak děti a rodiče vnímají známky? Co dětem a rodičům známkami sdělujeme, co jimi způsobujeme v dítěti a v rodině? Jak to závisí na věku dětí? Jak může učitel předejít demotivujícímu vlivu známek u slabých nebo naopak velmi nadaných žáků? Čím ho může kompenzovat? Můžeme děti porovnávat mezi sebou a přitom nezabít vnitřní motivaci? Jak se o známkách s dětmi bavit? Jak a v jakém věku je aktivně zapojit do hodnocení? O výhodách a nevýhodách slovního hodnocení Co je pro dítě důležité, co je naopak důležité pro rodiče. Pro koho z nich to vlastně píšeme? Jak o slovním hodnocení komunikovat s žáky i rodiči. Kolik to dá práce a zda se to vyplatí. Máme se snažit o co nejvíce objektivity nebo hodnocení brát spíše jako "dopis" žákovi? Jakých chyb se vyvarovat. Proč může slovní hodnocení zraňovat ještě více než známky? Jak skrze hodnocení posilovat individualitu dítěte. Je možné psát čistě popisné hodnocení a vůbec přitom nehodnotit ve smyslu co je dobře a co je špatně? Jsou objektivnější známky nebo slovní hodnocení? Proč jen málokdy dává smysl počítat průměry známek? Co lze a co nelze objektivně hodnotit a proč? Proč může být často lepší hodnotit subjektivně? Co by se stalo, kdybychom děti vůbec nehodnotili? Co se vlastně skrývá za dětskou potřebou uslyšet od učitele hodnocení?

 

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive